Voltaren

Generell information om Voltaren

Voltaren är ett läkemedel som är smärtlindrande och ges endast ut till personer som verkligen behöver något mot sin smärta. Köp Voltaren bara om du vet att den kan passa dig och din kropp. Voltaren är med i gruppen icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID).

De tas i samband med att dämpa inflammation, smärta och för att sänka feber. Voltaren kan också behandla smärtan som skapas av reumatiska sjukdomar och kan även hjälpa mot blödningsmängd och menstruationssmärta.

Vad Voltaren används mot

Köp Voltaren när du endast har fått ett okej från en legitimerad läkare. Voltaren är inte receptbelagt och går att köpa receptfritt. Den finns i olika doser och går att köpa utan recept på doser på 25 mg och 50 mg om du kollar på läkemedlet i tablettform.

Det finns också i en gel, vilket är en bra form för dig som behöver läkemedlet för att minska svullnad eller smärta på vissa delar av din kropp.

Vanliga doser av Voltaren

En vanlig dos för en vuxen människa ligger på 50 mg till 150 mg. Det rekommenderas att ta en så låg dos som möjligt innan du höjer dosen till den som passar just dig.

Eftersom det finns olika former av Voltaren bör du även ta den form som är bäst för dig. Det finns i tablettform och i gelform. Ta den form som känns bra för dig och skulle t.ex tablettform inte fungera kan du istället vända dig till en gel.

Innan du använder Voltaren

Köp Voltaren när du behöver något som minskar din smärta. Du som har diabetes, magsår, njursjukdomar, hjärtsjukdomar och högt blodtryck borde först och främst prata med din läkare innan du äter Voltaren.

Du kan läsa mer i bipacksedeln för att se när du bör undvika Voltaren. Tänk på att aldrig överskrida den rekommenderade dosen som står i den. Försöker du bli gravid bör du undvika Voltaren eftersom läkemedlet kan hämma fertiliteten.

När du inte bör äta Voltaren

Har du problem med blödningsbenägenhet eller en svår leversjukdom bör du absolut undvika Voltaren. Eftersom medicinen kan medföra synnedsättning eller yrsel bör du även vara försiktigt när du ska köra bil.

Detta är ett läkemedel som kan öka problem med magsår eller öka risken för stroke eller hjärtinfarkt. Har du därför tidigare tecken på sjukdomar som dessa, ta kontakt med din läkare eller undvik medicinen helt och hållet.

Överdos

Köp Voltaren när du helt säkert vet att du behöver medicinen mot smärta. Den är receptbelagd och går endast att få utskriven om du har recept på läkemedlet

Voltaren och biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan Voltaren ge dig biverkningar när du intar medicinen. Några av de vanligaste biverkningarna du kan känna av är:

  • Yrsel
  • Sömnighet
  • Hjärtklappning
  • Minskad aptit
  • Svullnad
  • Diarre
  • Hudutslag
  • Svindel

Det finns fler biverkningar och allt beror på dig som människa. Du kan läsa mer om vanliga biverkningar i bipacksedeln. Skulle någon av dessa biverkningar påverka dig, ta i så fall kontakt med din läkare så att du får mer information om vad du bör göra. Du kan behöva ta en mindre dos eller sluta med läkemedlet helt och hållet.