Lyrica

Generell information om Lyrica

Lyrica är ett läkemedel som hjälper mot fall av epilepsi, ångest, oro och neuropatisk smärta. Köp Lyrica när du vet att medicinen kommer hjälpa dig. Detta är en receptbelagt medicin och du kan bara få ut den genom ett utskrivet recept av din läkare eller din legitimerade psykolog.

Det är viktigt att följa din läkares rekommendation eftersom det är läkaren som bestämmer vilken dos som är bra för just dig. Alla människor blir påverkade olika av medicinen och därför är det viktigt att du tar den dos som läkaren skrivit ut till dig.

Vad Lyrica används mot

Lyrica är en medicin som hjälper mot en rad olika saker. Det kan handla om personer som har epilepsianfall,  de som har generaliserad ångest (ångest som kan pågå i månader framåt utan egentlig anledning) samt vid neuropatisk smärta.

Vanliga doser av Lyrica

Det finns många doseringar av Lyrica och därför är det alltid bäst att börja med den minsta dosen, för att sedan öka den beroende på behov. Det finns från 25 mg upp till 300 mg. De vanligaste doserna ligger på

Tänk på att inte själv dosera Lyrica eftersom läkemedlet påverkar både din hjärna och din kropp. Behöver du öka din dos bör du därför prata med din läkare istället. Lyrica behöver tas under samma tid varje dag. Skulle du därför råka missa din dos, ta den så snabbt du kan men ta aldrig en dubbeldos.

Innan du använder Lyrica

Detta är ett läkemedel som kan påverka din bedömningsförmåga samt din reaktionsförmåga. Arbetar du därför med maskiner eller kör du bil bör du vara försiktig med detta. Köp Lyrica när du har koll på vilka biverkningar som medicinen kan medföra. Du kan läsa mer om dessa biverkningar i den bipacksedel som kommer med medicinen eller längre ned i denna artikel.

När du inte bör äta Lyrica

Du som är har en överkänslighet av ämnet pregabalin eller andra ämnen som finns i Lyrica, bör inte alls äta Lyrica. Köp Lyrica när du har koll på de andra läkemedel som du intar. Har du en hjärtsjukdom ska du alltid prata med din läkare innan du börjar äta Lyrica.

Överdos

Eftersom Lyrica påverkar din kropp är det viktigt att ha koll på din dosering. Ta inte en extra dos bara för att du råkat glömma den första. Skulle du råkat ta en för stor dos eller har ditt barn fått i sig en överdos, ring då akuten direkt för att få god rådgivning. En överdos kan visa sig som krampanfall, oroliga känslor samt rastlöshet.

Lyrica och biverkningar

Köp Lyrica när du har koll på de biverkningar som detta läkemedel kan skapa. Några av biverkningar är:

  • Trötthet
  • Dåsighet
  • Ont i huvudet
  • Ökad aptit
  • Problem med minnet
  • Synproblem
  • Erektionsproblem

Förutom dessa finns det många andra biverkningar. Du kan läsa mer om dessa i bipacksedeln eller på nätet. Ska du börja äta Lyrica är det alltid viktigt att ha koll på biverkningarna, men det betyder givetvis inte att just du kommer känna av dem.