Atarax

Generell information om Atarax

Köp Atarax vid fall av depression, oro eller ångest. Medicinen är också till för att motverka nässelutslag och klåda. Detta är ett läkemedel som innehåller ämnet hydroxizin.

Detta är ett läkemedel som inte är beroendeframkallande, men en medicin som du fortfarande borde ha koll på doseringen eftersom den kan påverka din kropp negativt vid för höga doser. Medicinen fungerar genom att styra hjärnans vakenhetsgrad samt skapa en mer lugn andning. Köp Atarax när du behöver hjälp mot klåda eller mot nässelutslag. Den hjälper genom att blockera ämnet histamin som kan vara anledningen till varför allergiska reaktioner skapas.

Vad Atarax används mot

Atrax är till för att motverka ångest och oro. Köp Atarax när du har fått recept på medicinen av en legitimerad läkare. Den går inte att köpa utan ett recept.

Vanliga doser av Atarax

Den vanligaste dosen för vuxna människor ligger på 10 mg och 25 mg. Du kan ta Atarax i tablettform eller i flytande form. Eftersom Atarax är receptbelagt kommer du få en precis dosering av din läkare och det är viktigt att du följer den dosering som din läkare har gett dig.

Doseringen skiljer sig beroende på varför du tar Atarax och hur du är som människa. Därför behöver du alltid prata med din läkare så att du får den bästa doseringen för just dig.

Innan du använder Atarax

Du bör inte använda Atarax samtidigt som alkoholintag. Detta eftersom båda ämnena förstärker de effekter som skapas av medicinerna.

Eftersom Atarax kan öka din sömnighet eller reaktionsförmåga bör du vara försiktig när du kör bil och samtidigt tar medicinen. Det gäller även när du hanterar maskiner. Tänk på att om du tar Atarax vid ångest eller oro behöver du även blanda det med någon annan slags behandling, som till exempel någon form av terapi.

När du inte bör äta Atarax

Köp Atarax när du har fått recept på läkemedlet. Du som har enkelt att få krampanfall eller slaganfall. Kolla alltid med din läkare innan du använder Atarax, speciellt om du äter några andra läkemedel mot ångest eller oro.

Du ska inte äta Atarax om du ammar eftersom ämnet kan strömmas över vid amningen. Gravida kvinnor ska rådfråga läkare innan de börjar äta Atarax.

Överdos

Har du råkat ta en dos som är högre än den rekommenderade dosen ringer du 112 direkt. En överdosering av Atarax kan medföra hjärtrytmproblem och en behandling måste genomföras om du tagit för mycket av Atarax.

Atarax och biverkningar

Det finns biverkningar med Atarax och därför bör du ha god information om dessa innan du börjar äta läkemedlet. Vanliga symtom Atarax har är:

  • Trötthet
  • Huvudvärk
  • Muntorrhet
  • Sömnighet

Köp Atarax när du fått ett recept av din läkare. Det finns en anledning till varför medicinen är receptbelagd. Prata alltid med din läkare om du tar andra läkemedel samtidigt. Detta är ett läkemedel som påverkar både din kropp och din hjärna. Personer som redan äter medicin mot depression eller ångest bör därför alltid prata med din läkare innan du intar Atarax.