Dapoxetine

Dapoxetin är ett läkemedel som används för att behandla män för sexuell dysfunktion, såsom för tidig utlösning. Det är också ett antidepressivt läkemedel. Köp dapoxetin och använd detta med eller utan alternativ som Kegel-övningar, en balanserad och hälsosam kost och regelbundna övningar.

Att minska ditt alkoholintag och sluta röka av tobak kan också hjälpa till vid behandling av detta tillstånd.

Den initiala dosen för detta läkemedel är 30 mg per dag. När du har startat kan du öka dosen gradvis. Läkemedlets effektivitet kommer inte att vara omedelbart synlig; resultaten kan observeras gradvis under en period av månader, vilket är viktigt att tänka på vid köp dapoxetin.

När du börjar medicinen måste du gradvis sluta ta denna behandling efter 4 till 6 månader. Att ta denna medicin under en längre eller en längre tid kan orsaka hjärtproblem eller problem i mag-tarmkanalen.

Medan detta läkemedel är lätt tillgängligt över disk, rekommenderas du starkt att konsultera en psykiater innan du börjar använda denna medicinering. Du kan också använda paroxetin eller Duralast om det behövs.

Eventuella biverkningar av detta läkemedel är sömnighet och sedering. Därför rekommenderas du att ta detta läkemedel på natten, precis innan du lägger dig. Använd inte om det är allergiskt mot det.

Information som ges här är baserad på saltet och innehållet i läkemedlet. Effekt och användning av medicin kan variera från person till person. Det är tillrådligt att konsultera en psykiater innan du använder detta läkemedel.

Förutom den avsedda effekten kan Dapoxetin orsaka några oönskade effekter också. I sådana fall måste du omedelbart söka läkarvård. Detta är inte en uttömmande lista över biverkningar. Informera din läkare om du upplever några biverkningar av läkemedlet.

Om du genomför köp dapoxetin, och vill kombinera med alkohol, funkar det?

Duragain tablett kan orsaka överdriven sömnighet och lugn med alkohol.

Finns det några graviditetsvarningar?

Okänd. Studier på människa och djur är inte tillgängliga. Kontakta din läkare.

Finns det några varningar om amning?

Okänd. Studier på människa och djur är inte tillgängliga. Kontakta din läkare.

Är det säkert att köra medan du är på detta läkemedel?

Du kan känna dig sömnig, yr, svag, har koncentrationssvårigheter och dimsyn när du tar detta läkemedel.\t

Påverkar detta njurfunktionen?

Försiktighet bör iakttas vid nedsatt njurfunktion.

Påverkar detta leverfunktionen?

Det finns inga data tillgängliga. Kontakta läkare innan du ska genomföra köp dapoxetin och konsumerar läkemedlet.

Finns det några missade dosinstruktioner?

Om du missar en dos av Dapoxetin, ta det så snart som möjligt. Om det emellertid snart är dags för din nästa dos, hoppa över den missade dosen och gå tillbaka till ditt vanliga schema. Dubbla inte dosen. är det första läkemedlet som har formulerats speciellt för att behandla för tidig utlösning. Även om den exakta verkningsmekanismen inte är känd misstänker läkare att den verkar genom att hämma serotonintransportören.

Vad används det för?

För tidig utlösning hos män i åldern 18 till 64 år.

Köp dapoxetin tabletter kommer endast att ordineras efter noggrann bedömning av en läkare för att se till att de är lämpliga för dig.

Hur tar jag det?

En köp dapoxetin tablett ska tas en till tre timmar före sexuell aktivitet.

Tabletten kan tas antingen med eller utan mat. Det ska sväljas hela för att undvika att få en bitter smak från tabletten. Tabletten ska tas med ett helt glas vatten.