Stesolid

Generell information om Stesolid

Stesolid är ett läkemedel som är med i gruppen bensodiazepin och är lugnande. Det hjälper personer som lider av rastlöshet, ångest och oro. Det kan också användas för de personer som har epilepsi, stelkramp och feberkramp.

Köp Stesolid när du har recept på det då det inte går att köpa receptfritt. Detta är ett narkotikaklassat läkemedel och bör tas vid försiktighet. Läkemedlet finns i tablettform, som spruta och som stolpiller.

Vad Stesolid används mot

Stesolid (också kallat diazepam) kan ges som recept, men också ges när du behöver få i dig något lugnande innan operation. Sömnproblem kan ofta vara anledningen till spänningar eller oro, det är just därför Stesolid kan hjälpa då det ökar ämnet GABA i din hjärna.

Vanliga doser av Stesolid

Det finns olika styrkor av tabletterna som du kan få utskrivet. I tablettform hittar du styrkor som 2 mg, 5 mg samt 10 mg.

Innan du använder Stesolid

Köp Stesolid när du har koll på de biverkningar som medicinen kan ge dig och din kropp. Eftersom medicinen är narkotikaklassad bör du alltid rådfråga din läkare innan du börjar med din behandling. Har du därför varit beroende av droger eller alkohol bör detta sägas till din läkare innan du får Stesolid utskrivet.

Det innehåller laktos i Stesolid, är du därför laktosintolerant ska du inte ta medicinen.

När du inte bör äta Stesolid

Stesolid ska inte ätas samtidigt som du tar andra läkemedel som kan påverka din reaktion och bedömningsförmåga. Det finns många mediciner som du inte bör blanda med medicinen.

Du kan läsa exakt om vilka mediciner som du absolut inte bör äta med Stesolid och dessa ska stå i bipacksedeln. Äter du t.ex johannesört eller naturliga läkemedel ska detta också informeras till din läkare.

Överdos

Det finns många farliga risker med att överdosera Stesolid. Har du råkat få i dig en för stor mängd eller har ditt barn fått i dig Stesolid ska du ringa 112 direkt.

Symtom när du har överdoserat kan vara hög dåsighet och trötthet, förvirring och lågt blodtryck samt dålig koordination. Det finns även risk för koma och hjärtstillestånd samt andningssvårigheter. Köp Stesolid när du har koll på att du faktiskt kan hantera läkemedlet.

Imovane och biverkningar

Precis som med många andra läkemedel kan Stesolid även skapa biverkningar. De biverkningar som skapas skiljer sig beroende dig som människa.

Det kan även uppkomma andra biverkningar än de som står här samt i bipacksedeln. Skulle du därför märka av någon biverkning bör du vara uppmärksam och meddela din läkare om detta. Vanliga symtom du kan känna av när du äter Imovane är:

  • Svaghet i musklerna
  • Yrsel
  • Huvudvärk
  • Förvirring
  • Dubbelsyn
  • Medvetslöshet
  • Förlust av minnet
  • Symtom av abstinens

Detta är bara några få biverkningar som läkemedlet kan skapa. Läs igenom bipacksedeln som kommer med medicinen och kontakta alltid din läkare om du märker att något känns fel när du äter läkemedlet.

Köp Stesolid när du har koll på din dos och följ alltid din läkares rekommendationer. Tänk på att den är beroendeframkallande och skulle du känna av oberoende, ta då kontakt med din läkare direkt.