Ipren

Generell information om Ipren

Ipren är ett läkemedel som är med i gruppen icke steroida antiinflammatoriska läkemedel (annars kallat NSAID). Köp Ipren när du behöver ett läkemedel som hjälper mot feber, smärta eller inflammationer.

Ipren hjälper om du har en låg smärta från till exempel tandvärk, ledvärk, smärtor från menstruation, feber, förkylningar,  huvudvärk, ryggvärk och muskelvärk. Det tar runt trettio minuter innan Ipren börjar verka och varar runt åtta timmar. I Ipren finns ämnet Ibuprofen. Det betyder att du kan äta Ipren om du tar andra läkemedel med t.ex Paracetamol (Därför är Ipren t.ex bättre att ta jämfört med Alvedon om du äter läkemedel med Paracetamol i sig).

Vad Ipren används mot

Köp Ipren när du behöver något som minskar din smärta. Det kan handla om huvudvärk eller menstruationssmärtor som ett exempel. Skulle du äta Ipren men fortfarande ha ont, hjälper det inte att ta en högre dos än 2 tabletter (vilket är maxdos per intag). Kontakta istället din läkare om du behöver starkare smärtstillande läkemedel.

Vanliga doser av Ipren

Maxdosen för intag är två stycken tabletter per intag. Ta alltså endast den dos som rekommenderas. Maxdos inom 24 timmar är 1200 mg, vilket är sex stycken tabletter per dygn. Du kan läsa mer om den rekommenderade dosen i bipacksedeln.

Innan du använder Ipren

Innan du börjar använda Ipren finns det vissa saker du bör ha i åtanke. Ipren är ett smärtstillande läkemedel och läs därför igenom bipacksedeln innan du börjar använda Ipren.

När du inte bör äta Ipren

Har du vattkoppor ska du inte äta Ipren. Köp Ipren när du endast behöver det mot lindrig smärta. Barn som är yngre än sex år ska inte ta Ipren.

Om du har allergi mot Ibuprofen eller annat ämne som finns i Ipren bör du inte äta Ipren och gör du detta är det bäst att kontakta din läkare. Ipren ska inte tas av gravida kvinnor i slutet av graviditeten, men det går bra i början. Har du problem med hjärtsvikt eller njur- eller leversjukdom ska du inte använda Ipren och inte heller om du ska eller precis gått igenom en hjärtkirurgi.

Överdos

Skulle du eller ditt barn få i sig för mycket Ipren är det bäst att ringa till 112 direkt. En överdos av Ipren kan visa sig som mer huvudvärk, kräkningar med blod i sig, illamående, bröstsmärta, ögonrörelser du inte har kontroll över, medvetslöshet samt krampanfall. Får du dessa biverkningar ringer du till 112 direkt. Det tar runt fyra timmar innan biverkningar som dessa visar sig.

Ipren och biverkningar

Köp Ipren när du har koll på vilka biverkningar som medicinen kan medföra. Tänk även på att alla biverkningar givetvis inte behöver påverka dig som människa, men får du symtom av någon av dessa är det alltid bäst att höra av dig till en läkare.  Några vanliga symtom kan vara:

  • Svårt att svälja
  • Svårt att andas
  • Nässelutslag
  • Svullnad
  • Huvudvärk
  • Hudutslag
  • Slöhet
  • Yrsel
  • Biverkningar med tarmen

Utöver dessa biverkningar kan det förekomma andra. Läs igenom bipacksedeln för att veta exakt vilka biverkningar som kan förekomma och ring 112 om någon av dessa visar sig när du äter Ipren.