Lergigan

Generell information om Lergigan

Lergigan är ett läkemedel som används för att motverka sömnproblem, oro, allergier, klåda, yrsel, illamående, upprymdhet, ångest och alkoholmissbruk. Köp Lergigan om du behöver ett läkemedel mot någon av dessa problem.

Detta är ett läkemedel som är med i gruppen antihistaminer och är inte en beroendeframkallande medicin. Du behöver få recept av en legitimerad läkare för att få köpa denna medicin.

Vad Lergigan används mot

Lergigan kan hjälpa mot många olika symptom av sjukdomar. Köp Lergigan när du har besökt din läkare och fått ett recept utskrivet.

Läkemedlet har en effekt som känns lugnande och kan således hjälpa mot depression eller sömnproblem, som ett exempel. Det kan också hjälpa mot allergier och klåda. Läs alltid igenom bipacksedeln innan du börjar ta Lergigan, där hittar du all information du behöver veta gällande Lergigan.

Vanliga doser av Lergigan

Den vanligaste dosen av Lergigan ligger på 10 mg till 50 mg per intag. Dosen kan höjas beroende på varför du behöver ta läkemedlet. Eftersom det är en receptbelagd medicin behöver du följa det råd som din läkare har gett dig.

När du besöker din läkare kommer du få en rekommenderad dos. Ta inte en högre dos än detta eftersom medicinen påverkar varje människa annorlunda. Det finns vissa personer som behöver högre dos beroende på varför läkemedlet tas och därför är den rekommenderade dosen alltid utskriven av den läkare som ger recept på Lergigan.

Innan du använder Lergigan

Intag av Lergigan och alkohol samtidigt bör undvikas eftersom effekten blir starkare av Lergigan, vilket kan göra så att biverkningar känns av mer.

Du som vill bli gravid eller gravida kvinnor bör inte inta Lergigan utan rådgivning med läkare. Det har inte visat några effekter på fostret, men bör ändå tas med försiktighet.

När du inte bör äta Lergigan

Äter du andra mediciner bör du prata med din läkare innan du äter Lergigan. Köp Lergigan om du endast är säker på att medicinen kommer fungera för dig och blanda inte läkemedel utan att du vet hur dem påverkar dig.

Överdos

Skulle du överdosera Lergigan behöver du ringa 112 direkt för att få råd av läkare. Överdosering av Lergigan visar mestadels större biverkningar som medicinen kan medföra.

En överdosering kan skapa hjärttillstånd eller andra biverkningar. Känner du att något av biverkning symtomen visar sig är det bra att kontakta läkare direkt. Du kan även få råd från apotekspersonal eller sjuksköterskor.

Lergigan och biverkningar

Det finns biverkningar med att äta Lergigan och detta är olika från person till person. Några av de vanligaste biverkningarna som en till tio personer brukar få är:

  • Muntorrhet
  • Dåsighet

Utöver dessa finns det även lite mer ovanliga symtom vilket visar sig som:

  • Svårigheter med kissblåsa
  • Synproblem
  • Förstoppning
  • Gulsot
  • Oregelbunden hjärtrytm
  • Hjärtstillestånd

Du behöver dock inte få dessa symtom bara för att du äter medicinen, allt är personligt från människa till människa. Köp Lergigan om du känner att den inte påverkar dig för negativt. Får du någon av dessa biverkningar bör du rådfråga din läkare direkt och försvinner dem inte ringer du 112.