Imovane

Generell information om Imovane

Imovane är ett läkemedel som hjälper personer som har sömnsvårigheter. Denna medicin kan också kallas Zopiklon. Köp Imovane när du behöver hjälp med att sova.

Du kan endast köpa läkemedlet när du har fått ett recept utskrivet av en läkare. Detta är en medicin som tillhör bensodiazepinbesläktade sömnmedel. Det finns risk för beroende av Imovane och därför bör du vara försiktig med din dosering.

Vad Imovane används mot

Imovane tas för personer som har problem med sömnen. Det kan vara människor som har svårt att sova på kvällen, de som vaknar under natten eller väldigt tidigt på morgonen.

Vanliga doser av Imovane

Imovane finns i två olika doseringar, en ligger på 5 mg och den andra på 7,5 mg. Köp Imovane från ditt apotek eller online när du har fått ditt recept. Tänk på att alltid följa den dosering som står i receptet, även om det är annorlunda än bipacksedeln.

Medicinen hjälper ämnet Imovane att verka bättre, ett ämne som vi redan har i vår kropp och som hjälper mot sömn samt mot ångest. Den vanligaste dosen är på 5 mg.

Innan du använder Imovane

Detta är ett narkotikaklassat läkemedel och bör endast tas enligt den rekommendation som läkaren givit dig. Eftersom det är en beroendeframkallande medicin bör du alltid följa den dos som läkaren givit dig.

Tänk på att doseringen kan se annorlunda ut på ditt recept jämfört med bipacksedeln. Köp Imovane när du har koll på hur stor dos du ska ta. Har du tidigare haft problem med alkohol eller andra droger bör du inte ta Imovane, eller så berättar du detta för din läkare först. Detta eftersom Imovane kan vara beroendeframkallande.

När du inte bör äta Imovane

Du som ska börja äta Imovane bör inte göra detta om du tidigare eller just nu har muskelsvaghet, leversjukdomar eller om du fått andningsuppehåll när du sover. Alkoholintag och Imovane bör inte blandas då det kan skapa större biverkningar som t.ex förlust av minnen eller förvirring.

Är du laktosintolerant bör du inte ta Imovane, då det finns laktos i medicinen. Köp Imovane när du vet om medicinen verkligen är rätt för dig. Äter du andra mediciner ska du först prata med din läkare innan du börjar din behandling. Har du redan börjat äta Imovane ska du inte sluta direkt med medicinen, utan du behöver i så fall gradvis minska din dos. Äter du johannesört eller andra naturliga läkemedel bör du också prata med din läkare eller undvika medicinen helt.

Överdos

En överdos av Imovane är livsfarligt. Detta eftersom läkemedlet påverkar din sömn. Det finns därför fall av andningssvårigheter vid en för hög dos.

Skulle du överdosera Imovane, ring 112 direkt och prata med akuten. Det kan vara livshotande att överdosera detta läkemedel.

Imovane och biverkningar

Eftersom Imovane påverkar din kropp oerhört, är det även viktigt att ha koll på biverkningarna som medicinen kan ge. De vanligaste biverkningarna som personer har märkt av är:

  • Dåsighet
  • Muntorrhet
  • Yrsel
  • Mardrömmar
  • Oro
  • Illamående
  • Problem med koncentration
  • Klåda
  • Nässelfeber

Det finns många andra biverkningar som personer berättat om, du kan läsa mer om dessa i bipacksedeln som kommer med Imovane. Det kan givetvis uppkomma andra biverkningar än dessa och märker du av någon biverkning bör du ta kontakt med din läkare. Var försiktig när du tar Imovane eftersom den är beroendeframkallande.