Doxyferm

Vad är doxyferm?

Doxyferm är ett tetracyklinantibiotikum. Det bekämpar bakterier i kroppen.

Doxyferm används för att behandla många olika bakterieinfektioner, såsom akne, urinvägsinfektioner, tarminfektioner, ögoninfektioner, gonorré, klamydia, periodontit (tandköttssjukdom) och andra.

Doxyferm används också för att behandla fläckar, stötar och akneliknande skador orsakade av rosacea. Doxyferm kommer inte att behandla ansiktsrodnad orsakad av rosacea.

Vissa former av Doxyferm används för att förhindra malaria, för att behandla mjältbrand eller för att behandla infektioner orsakade av kvalster, fästingar eller löss.

Vid köp doxyferm, kan det också användas för ändamål som inte anges i denna artikel.

Doxyferm indikationer

En indikation är en term som används för listan över tillstånd eller symptom eller sjukdom som läkemedlet ordineras eller används av patienten.

Till exempel används paracetamol eller paracetamol för feber av patienten, eller läkaren ordinerar det för huvudvärk eller kroppssmärtor.

Nu feber, huvudvärk och kroppsvärk är indikationerna på paracetamol. En patient bör vara medveten om indikationerna på läkemedel som används för vanliga förhållanden eftersom de kan tas över disken i apoteket betyder utan recept av läkaren.

Rickettsial Infektioner

Doxyferm är indicerade för behandling av tyfus. Om du funderar på köp doxyferm och ska behandla dig själv, var noga med att du har rätt sorts symtom innan du går vidare.

Sexuellt Överförbara Infektioner

Doxyferm ochär indicerade för behandling av följande sexuellt överförbara infektioner:

xyferm och Doxyferm CAP är indicerade för behandling av följande specifika bakterieinfektioner:

Alternativ behandling för utvalda infektioner när Penicillin är kontraindicerat

Doxyferm och DOXYFERM CAP indikeras som en alternativ behandling för följande utvalda infektioner när penicillin är kontraindicerat:

Profylax av Malaria

Köp doxyferm och Doxyferm CAP, som är indicerat för profylax av malaria på grund av Plasmodium falciparum i kortsiktiga resenärer (mindre än 4 månader) till områden med klorokin och/eller pyrimethamine-sulfadoxine resistenta stammar.

Användning

För att minska utvecklingen av resistenta bakterier och behålla effekten av Doxyferm och andra antibakteriella läkemedel, bör Doxyferm endast användas för att behandla eller förebygga infektioner som bevisats eller misstänks vara orsakade av känsliga bakterier.

När kultur-och mottaglighetsinformation finns tillgänglig, bör de övervägas vid val eller modifiering av antibakteriell behandling, tänk på detta vid köp doxyferm. I avsaknad av sådana data kan lokala epidemiologi-och mottaglighetsmönster bidra till det empiriska urvalet av terapi.

Hur ska jag använda doxyferm?

Använd Doxyferm enligt instruktioner från din läkare. Kontrollera etiketten på läkemedlet för exakta doseringsanvisningar.

Doxyferm kit innehåller antibiotiska kapslar, ögonlocksrengöringsplattor och en fuktgivande spray.

Köp doxyferm och användning av ögonlocksrengöringsplattan:

  • Ta bort kontaktlinser innan du använder Doxyferm.
  • Tvätta händerna innan du använder Doxyferm. Stäng ögonen och rengör försiktigt ögonlocken med sida till sida. Undvik att röra ögonen direkt. Skölj eller låt verka enligt läkarens anvisningar. Kasseras efter användning.
  • Köp doxyferm och användning av fuktgivande spray:
  • Håll sprayspetsen 2-3 cm bort från ögat. Stäng ögat och spraya direkt på ögonlocket. Massera försiktigt in i ögonlocken och fransarna. Om du uppmanas att göra det av din läkare, upprepa denna procedur med det andra ögat.
  • Om du föredrar, kan du spraya på insidan av fingret och sedan försiktigt massera på ögonlocken och fransarna. Spraya inte direkt i ögonen.