Xanor

Varför det används

Xanor tablett används för hantering av ångestsyndrom. Detta läkemedel verkar genom bindning på flera ställen i hjärnan (centrala nervsystemet).

Detta läkemedel hjälper genom att producera en depressiv effekt på hjärnaktivitet (CNS-depression) vilket resulterar i milda problem i arbetsprestation eller sömninducerande effekt.

Xanor används också för att behandla paniksyndrom med eller utan rädsla i öppet offentligt utrymme (agorafobi) och för kortvarig lindring av symtomen på ångest.

Läs mer